sabato 20 agosto 2022 - show elettrico

sabato 27 agosto 2022 - show elettrico

venerdì 2 settembre 2022 - show elettrico

sabato 3 settembre 2022 - show elettrico

domenica 4 settembre 2022 - show elettrico

sabato 10 settembre 2022 - show elettrico

sabato 24 settembre 2022 - show elettrico